banner

O kontrole originality

Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.

Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.


Priebeh kontroly určuje  Metodický pokyn MDPT SR č. 9 zo dňa 13.4.2007 na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality (externý odkaz)

Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.
 
 
Vyhodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku  kontroly originality sa  posudzujú nasledovné kritériá:
 
 1. Stav identifikátorov vozidla - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa nezistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.
 
 1. Stav požadovaných dokladov - hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.
 
 1. Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel  a zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:
 1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných
  komunikáciách,
 3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
Objednajte sa online na KONTROLU ORIGINALITY
Pokus o nepovolenú operáciu!
Vyberte si dátum
Voľné dni sú zobrazené zelenou farbou
Júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Vyplnenie formulára
Potvrdenie objednávky